Durafix elektrode su jedinstveni 3u1 proizvod.
Lemljenje, spajanje i zavarivanje aluminija je sada jednostavno kao 1-2-3. Nemate potrebe za skupim aparatima. Ne trebate iskustvo u zavarivanju. Mogu ih koristiti početnici i profesionalci.

Durafix elektrode su najrašireniji proizvod za zavarivanje metala na bazi cinka - bijele metale - bakar - aluminij. Varovi su čisti i čvršći od varenih materijala.

Vlačna čvrstoća, kg/sq. cm
Tlačna čvrstoća, kg/sq. cm
Posmična čvrstoća, kg/sq. cm
Udarna čvrstoća kg/sq. cm
Tvrdoča (Brinell)
Kvaliteta čvrstoće
Točka topljenja
Specifična gravitacija
Gustoća
Rastezljivost (u 5cm)
Koeficijent lineranog širenja
Električna vodljivost
Toplinska vodljivost

3304
4200 - 5250
2390
0.52 kg/m do loma 0.635cm bar
100
Dobro
389` C
6.7
6.92 g/cu. cm
3%
15.4*10-6/~F
24.9% Bakra
0.24 cal/cu. cm/~C

Ludus Vita d.o.o.
Generalni uvoznik i distributer
za Republiku Hrvatsku
M. Bemba 13, 52470 Umag
Hrvatska

Mobitel:
+385 95 901 5101

E-mail:
durafix.hrvatska@net.hr
ludus.vita.hr@gmail.com